Ivan Petrović

Ivan Petrović (1932-2000) arhitekta, jedan od autora generativnog IMS (GIMS) sistema u okviru Instituta IMS, pionir primene CAAD metodologija i sofvera u arhitektonskom planiranju i projektovanju, pionir parametarskog programiranja i dizajna (teorije sistema) u arhitekturi. Njegovo ime nosi nagrada koju od 2001. dodeljuje eCAADe (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe) najboljem mladom istraživaču ispod 35 godina. Saradnik Van den Broek and Bakema u periodu 1959-60.; predavač na  London University i The Queen’s University of Belfast; naučni savetnik, direktor za naučni rad, predsednik naučnog veća u Institutu za ispitivanje materijala Srbije, redovni profesor na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu (profesor teorije dizajna).