Projekat „Arhiva modernizma“ je nastao kroz redovne istraživačke aktivnosti pojedinaca, te individualnih istraživačkih poduhvata. Tom prilikom je uspostavljen kontakt sa brojnim autorima, protagonistima projekata arhitektonske i urbanističke modernizacije posle Drugog svetskog rata, kao i sa radnim organizacijama u okviru kojih su ovi projekti nastajali, te je započeta digitalizacija dostupnog materijala: crteža, skica, projektne dokumentacije, fotografija, publikacija.

Međunarodni forum “Stvaranje konkretne utopije: arhitektura Jugoslavije, 1948-1980” Centra za kulturnu dekontaminaciju povod je i prilika da se ovaj materijal učini dostupnim široj javnosti. U realizaciji foruma pokrenut je projekat „Arhiva modernizma“ koji predstavlja digitalni, on-line repozitorijum građe o modernističkoj arhitekturi i urbanizmu Srbije i bivše Jugoslavije. Cilj projekta jeste da ovu građu učini dostupnijom istraživačima i širem auditorijumu, da promoviše i popularizuje stvaralaštvo u arhitekturi i da pruži dodatne informacije o građenoj sredini koju svakodnevno koristimo.

Autorke projekta: Jelica Jovanović i Ljubica Slavković

CZKd i Do.co.mo.mo. Srbija nisu vlasnici prava na reprodukciju materijala: fotografije, crteži i tekstovi mogu podlegati autorskim pravima. Pribavljanje prava za reprodukciju i objavljivanje je Vaša odgovornost.

Za kontakt sa vlasnicima prava možete nam se obratiti na admin@arhivmodernizma.com i poslati popunjeni zahtev LINK SR i LINK EN koji ćemo proslediti vlasniku građe/prava na prikazivanje i reprodukciju.

Projekat su podržali: kancelarija fondacije Hajnrih Bel u Beogradu i Do.co.mo.mo. Srbija