Blok 23 Novi Beograd u izgradnji.

Izvor: lična arhiva Ivana Petrovića, u vlasništvu Konstantina Petrovića, Beograd.

Lokacija

Beograd, Novi Beograd, Blok 23

Godina

2017

Tip

Urbanistička celina - stambeni blok

Tagovi