Blok 23 Novi Beograd

Lokacija

-beograd, Novi Beograd, Blok 23

Godina

2017

Tip

Urbanistička celina - stambeni blok

Tagovi