Branislav Karadžić

Branislav Karadžić (1929, Užice) arhitekta, diplomirao na Arhitektonskom fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radio je najpre u građevinskom preduzeću Tunelogradnja – odsek visokogradnja od 1955-1957, kada prelazi u Institut za ispitivanje materijala SRS, gde radi kao vodeći projektant OOUR Centra za stanovanje. Orden rada sa srebrnim vencem,
Salon arhitekture – I nagrada za stambeni blok 23 (1975), Republička nagrada lista Borba za arhitekturu za stambeni blok 23 na Novom Beogradu (1976), Oktobarska nagrada za arhitekturu grada Beograda za školu “Sedam sekretara SKOJ-a” (1978), Plaketa zaslužnog gradanina Novog Beograda (1978).

Najznačajniji objekti i celine: stambeni objekti u Banja luci (1962) i Ćupriji (1964), stambeni blokovi 22 i 23 na Novom Beogradu sa pratećim sadržajima, u koautorstvu (1968-1977), stambeno naselje Banjica, u koautorstvu (1971-1973), projekti montažnih školskih zgrada sa inetrnatima u Havani na Kubi (1968), projekat stambenog naselja Lixeira u Luandi, koautorstvo (1978).