Zgrada Fakulteta dramskih umetnosti je prvobitno planirana kao Zgrada za pozorište, radio i televiziju (Akademija za pozorište, film, radio i televiziju) u sklopu planiranog ali nikada do kraja izvedenog kampusa Univerziteta umetnosti u Beogradu. Konkurs je raspisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije 1963, odnosno 1964. godine kao dvostepeni. Pored ove zgrade, trebalo je izgraditi i niz objekata namenjenih Akademiji za primenjene umetnosti, Muzičkoj akademiji i akademiji likovnih umetnosti. Svaka od ovih akademija je zamišljena kao podužna, rastuća struktura, formirana adicijom funkcionalnih celina u traktove, povezane koridorima – zatvorenim i otvorenim – koji umrežavaju i povezuju u funkcionalnu celinu najpre svaku zgradu ponaosob, a onda i akademije međusobno u jedinstvenu urbanu i funkcionalnu formu. Zasebno su oblikovani auditorijumi kao tačkasti prostorni akcenti unutar urbane strukture, namenjeni izvođenju odgovarajućih umetnosti: drama, film, muzika, a kasnije i balet. Objekat je useljen 1975, bioskopska sala 1980.

Lokacija

Beograd, Novi Beograd, Blok 39

Godina

1975

Tip

Fakultet - obrazovanje

Tagovi