Aerološka opservatorija

Aerološka opservatorija u Beogradu (1954-1956)

Lokacija

Beograd

Godina

1956

Tip

Opservatorija - naučno-istraživački objekat

Tagovi