Jelisaveta Elza Milenković

Jelisaveta Elza Milenković (1929-2012) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1955. godine. Tokom karijere bavila se istraživačkim radom, arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, pisala je stručne i autorske tekstove samostalno i u koautorstvu, prevodila stručnu literaturu sa nemačkog jezika.

Realizovani objekti: Srednja medicinska škola u Pančevu (1962), Naselje Petlovo brdo u Beogradu (1966), osnovna škola, dečiji vrtić sa jaslicama i tržni centar na Petlovom brdu, sa Branislavom Milenkovićem (1967-1970), Sud u Srpskoj Crnji (1968), rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole i vrtića u Rakovici (1969-1970), zgrada SO Stara Pazova (1974-1975), Robne kuće u Brčkom i Bijeljini, sa Branislavom Milenkovićem (1975), dve poslovne zgrade na Terazijama u Beogradu, sa Brankom Aleksićem i Branislavom Milenkovićem (1972-1976), Motel Topoljar u Svilajncu (1981).

Izbor publikovanih tekstova: Elementi projektovanja sa osnovama urbanizma: za III i IV razred usmerenog obrazovanja građevinske struke (Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1982), Duhovnost na ispitu (Beograd: Glasnik DKS, br. 19, 1995), Poslednje desetleće XX veka (Beograd: Eparhijska radionica za umetničko projektovanje i oblikovanje, 2012), Zapisi: mesto vide mjesto (Beograd: Eparhijska radionica za umetničko projektovanje i oblikovanje, 2015); Jürgen Joedicke: Oblik i prostor u arhitekturi: jedan obazriv pristup prošlosti (prevod sa nemačkog, Beograd : Orion art, 2009)