Stambeno naselje Petlovo Brdo (1964-1969).

Lokacija

Beograd, Rakovica

Godina

1969

Tip

Urbanistička celina - stambeno naselje

Tagovi