Mihailo Čanak

Mihailo Čanak (1932, Beograd -2014, Beograd) diplomirao 1957. na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekao zvanje magistra nauka 1975. i doktorirao 1984. godine. Od  1957. zaposlen je u Centru za stanovanje Instituta za ispitivanje materijala SR Srbije; od 1986. do 1990. upravnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Bio je naučni savetnik, potpredsednik Upravnog odbora i Naučnog veća ovog instituta. Centralna figura u procesu formiranja Centra za stanovanje Instituta IMS, koji je razradio osnovne metodološke i tehničke postavke habilotologije u Jugoslaviji i naučne i statističke principe standardizacije za potrebe stambene izgradnje, sa svojim timom je radio na habitološkim istraživanjima u okviru međunarodnih projekata. Jedan od protagonista tzv. “Beogradske škole stanovanja”. Od 1985. sa sinom Milošem vodi jedan od prvih programa neformalnog obrazovanja u arhitekturi u Srbiji, Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu (ARD) – Architectural Research & Design.

Najznačajniji objekti i celine: Blok 21 u Novom Beogradu (sa L. Lenarčičem, M. Mitićem i I. Petrovićem, 1961–63); Naselja Liman I i Liman II u Novom Sadu (1962–65); Stambena zgrada u naselju Slatina u Tuzli (1965); Blok 29 u Novom Beogradu (sa M. Mitićem, 1968–70); Stambene osmospratnice u blokovima 45 i 70 u Novom Beogradu (1968–72); Stambene zgrade u bloku 2 kod Železničke stanice u Novom Sadu (1969–72); Naselja Kijevo–Kneževac (sa A. Đokićem, 1971–80) i “Košutnjak” (sa A. Đokićem, 1981–83) u Beogradu
Stambene zgrade u naselju Bežanija u Beogradu (sa P. Napijalom i D. Simićem, 1982–84); Stambene zgrade u Ulici cara Lazara u Loznici (1990–92); Upravna zgrada “Kreativnog centra” u Gradištanskoj ulici u Beogradu (2002) i dr.

Izvor: http://aas.org.rs/canak-mihailo-biografija/