Naselje Kijevo Kneževac

Naselje Kijevo Kneževac (1971-1984)

Izvor: lična arhiva Aleksandra Đokića, u vlasništvu Bobana Đokića, Beograd.

Lokacija

Beograd, Rakovica

Godina

1984

Tip

Urbanistička celina - stambeno naselje

Tagovi