Uroš Martinović

Uroš Martinović (1918-2004) arhitekta, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1971. godine (asistent od 1953, docent od 1957. godine), dekan fakulteta u dva mandata, član Univerzitetskog saveta i direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS). Tokom svoje bogate karijere bavio se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, istraživačkim radom, teorijom i istorijom arhitekture i pedagoškim radom. Autor je preko pedeset arhitektonskih i urbanističkih projekata, od čega je polovina realizovana. Na konkursnim takmičenjima osvojio je 30 nagrada i otkupa. Nosilac je najviših javnih priznanja i nagrada: Oktobarske nagrade grada Beograda za doprinos projektovanju i izgradnji Novog Beograda (1968), republičke nagrade dnevnog lista “Borba” (1968), Sedmojulske nagrade za životno delo (1987), kao i Velike nagrade za arhitekturu SAS-a (1985). Autor je više desetina stručnih napisa u časopisima i dnevnim listovima u zemlji i inostranstvu, i pet knjiga. U vreme njenog osnivanja 1995. bio je član inicijativnog osnivačkog odbora Akademije arhitekture Srbije.

Najznačajniji projekti: Centar mesne zajednice “Fontana” u Beogradu (1963–67), Institut za izotope u Beogradu (1963–67), Biološki institut u Beogradu (1963–69), Stambena zgradu Ivankovačkoj ulici u Beogradu (1966), Poslovni blok centra Palilule sa oblakoderom “Ineksa” u Beogradu (1967–81), Blok 30 u Novom Beogradu (1967–1979).

Najznačajnije publikacije: Svet arhitekture, Beograd 1971, 1981.; Moderna Beograda. Arhitektura Srbije između dva rata, Beograd 1972; (sa B. Stojanovićem), Beograd 1945–75. Urbanizam. Arhitektura, Beograd 1978.; (u koautorstvu) Cetinje – Spomenici arhitekture, 1980.; Fragmenti jednog viđenja arhitekture, Beograd 1983.

Izvor: http://aas.org.rs/martinovic-uros-biografija/