Blok 30 Novi Beograd

Blok 30 Novi Beograd

Katalog stanova Blok 30 pdf

Lokacija

Beograd, Novi Beograd

Godina

1979

Tip

Urbanistička celina - stambeni blok

Tagovi