Hotel Minerva u Podgori

Hotel Minerva u Podgori (1973-1974)

Lokacija

Podgora, Hrvatska

Godina

1974

Tip

Stanovanje - Hotel

Tagovi