Kongresni centar i hotel Šeraton u Harareu

Kongresni centar sa auditorijumom sa 4500 sedišta i hotel sa pet zvezdica Šeraton u Harareu, Zimbabve, poručila je Vlada Republike Zimbabve 1981. godine. Na pozvanom konkursu pobedilo je rešenje Energoprojekta, autorskog tima Dragoljub i Ljiljana Bakić. Spratnost hotela: P+Mz+Mz+16+Pk. Ukupna korisna površina kompleksa je 60000 m2 (površina gabarita kongresnog centra je 7200 m2).

Izvor: lična arhiva Dragoljuba i Ljiljane Bakić, Beograd.

Lokacija

Harare, Zimbabve

Godina

1986

Tip

Hotel

Tagovi