Memorijalni park Dudik u Vukovaru

Memorijalni park Dudik u Vukovaru (1980).

Projekat je dobio Piranezi nagradu 1989. godine.

Izvor: lična arhiva Bogdana Bogdanovića u vlasništvu Ivane Babić Milovanović.

Lokacija

Dudik, Vukovar

Godina

1980

Tip

Memorijalni park

Tagovi