Naselje Khaitan

Naselje Khaitan sa 200 individualnih porodičnih kuća (kasnije je broj povećan na 600). Projekat je izrađen u okviru biroa “Gulf Engineering Kuwait”, u koautorstvu Ljiljane Bakić, Muhameda Touila i Ivana Pantića. Tipologija: kuće u nizu, spratnosti P+1.

Izvor: lična arhiva Dragoljuba i Ljiljane Bakić, Beograd.

Lokacija

Khaitan, Kuwait

Godina

1975

Tip

Urbanistička celina - stambeno naselje

Tagovi