Samački hotel Univerziteta u Beogradu

Samački hotel za predavače Univerziteta u Beogradu (1963-1966).

Lokacija

Beograd, Palilula

Godina

1966

Tip

Stanovanje, samački hotel

Tagovi