Spomenik “Nepobeđeni” u Prilepu

Spomenik “Nepobeđeni” u Prilepu (1961).

Izvor: lična arhiva Bogdana Bogdanovića u vlasništvu Ivane Babić Milovanović.

Lokacija

Prilep

Godina

1961

Tip

Memorijalni

Tagovi