Univerzalna sportska dvorana “Pionir 1”

Univerzalna sportska dvorana “Pionir 1” je multifunkcionalna sportska dvorana, projektovana i izgrađena u roku od 16 meseci (februar 1972 – jun 1973). Neposredni povod za njenu izgradnju bilo je Evropski šamponat u boksu, koji je trebalo da se održi u Beogradu u junu 1973. Na pozvanom konkursu je učestvovalo sedam projektantskih i građevinskih organizacija, a pobedilo je rešenje Energoprojekta, autora Ljiljane i Dragoljuba Bakića, koji su predložili modularni montažni objekat. Projekat konstrukcije je uradio inženjer dr Vlade Vračarić. Urađeno je urbanističko rešenje za čitav kompleks, koje je obuhvatalo multifunkcionalnu dvoranu, plivalište sa olimpijskim bazenom, velodrom. Dvorana je predstavljala prvu fazu izvođenja, dimenzija 30,0×60,0 m sa gledalištem od 5000 sedišta na tribinama, sa mogućim proširenjem za još 2000 sedišta u parteru. Površina dvorane je 16000 m2.

Izvor: lična arhiva Dragoljuba i Ljiljane Bakić, Beograd.

Lokacija

Beograd, Palilula

Godina

1973

Tip

Sportska dvorana

Tagovi