Naselje Višnjička Banja

Naselje Višnjička Banja je stambeno naselje građeno kao investicija Beogradske zajednice stanovanja, sa planiranim zonama kolektivnog (I i II faza gradnje) i individualnog (III faza) stanovanja velike gustine. Pored stambenih sadržaja, urbanističkim projektom je predviđena i osnovna škola sa 32 učionice (izgrađena i otvorena tek 2012. godine), dva obdaništa za po 240 dece (izvedeno samo jedno, “Suncokret”), centar mesne zajednice sa dva dopunska punkta (zbog razuđenosti lokacije) i parking (1 stan – 1 parking mesto).

Izvor: lična arhiva Dragoljuba i Ljiljane Bakić, Beograd.

Lokacija

Beograd, Palilula

Godina

1986

Tip

Urbanistička celina

Tagovi