Zavod za izgradnju Beograda

Zavod za izgradnju (i rekonstrukciju) Beograda je predstavljao centralnu gradsku instituciju koja se bavila izradom projekata i investicione dokumentacije, organizacionim i tehničkim poslovima oko izgradnje ključnih objekata gradske infrastrukture, kao i rekonstrukcijom stambenih četvrti u centralnim gradskim opštinama. Zavod za izgradnju grada Beograda postoji pod tim imenom od 1978. godine, de facto objedinjavanjem niza gradskih zavoda i direkcija koje su imale teritorijalne ili funkcionalne ingerencije u okviru grada.

Odlukom Narodnog odbora Beograda od 18. i 21. novembra 1955. godine osnovana je Uprava za izgradnju Novog Beograda, sa zadatkom da preuzme izgradnju objekata na području Novog Beograda, koje joj svojom odlukom poveri Savezno izvršno veće ili Narodni odbor sreza Beograda. Rešenjem Narodnog odbora sreza Beograda od 20. januara 1956. godine osnovana je Direkcija za izgradnju Novog Beograda koja preuzima poslovanje Uprave za izgradnju Novog Beograda. Posle nekoliko izmena i dopuna rešenja o osnivanju, Skupština grada Beograda donela je 24. decembra 1964. godine prečišćen tekst rešenja o osnivanju Direkcije za izgradnju Novog Beograda, kao ustanove za izgradnju Novog Beograda i uređivanja gradskog zemljišta za teritoriju opština Novi Beograd i Zemun. Promenom Statuta Direkcije od 21. januara 1971. godine ova direkcija je samostalna i samoupravna RO koja obavlja poslove od posebnog društvenog interesa. Skupština grada Beograda na sednici od 24. decembra 1964. godine donela rešenje o osnivanju Direkcije za uređivanje gradskog zemljišta. Direkcija ima svojstvo pravnog lica i obavlja poslove uređivanja zemljišta i vrši investitorske poslove koje joj poverava Skupština grada, skupštine opštine i drugi organi, kao i razne organizacije za teritoriju opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Krnjača, Palilula, Savski venac, Stari grad i Čukarica. Odlukom Saveta ove direkcije od 25. decembra 1965. godine dotadašnji naziv menja se i glasi: “Direkcija za izgradnju i rekonstrukciju grada”. Savet za komunalne poslove Skupštine grada Beograda doneo je odluku od 31. marta 1966. godine o spajanju: Direkcije za izgradnju i uređenje gradskih trgova osnovane 16. oktobra 1959. godine Direkcije za izgradnju javnih objekata osnovane 20. januara 1956. godine, Direkcije za izgradnju i rekonstrukciju grada u Direkciju za izgradnju i rekonstrukciju grada. Rešenjem Skupštine grada od 30. juna 1971. godine spajaju se: Direkcija za izgradnju i rekonstrukciju grada i Direkcija za izgradnju Novog Beograda u novu ustanovu pod nazivom: Direkcija za izgradnju i rekonstrukciju Beograda. Direkcija obavlja poslove uređivanja i davanja na korišćenje građevinskog zemljišta kao i poslove neposrednog investitora u izgradnji objekata kada joj to povere društveno političke zajednice, radne organizacije i druga društveno pravna lica. Skupština grada Beograda na sednici od 23. marta 1978. godine donela je rešenje o osnivanju Zavoda za izgradnju grada Beograda kao organizacije koja obavlja komunalnu delatnost od posebnog društvenog interesa. Zavod preuzima sve radnike iz stručne službe Beogradske zajednice stanovanja – Sektor za stambenu izgradnju i radnike Direkcije za izgradnju i rekonstrukciju grada Beograda.

U okviru Zavoda za izgradnju izrađeni su projekti uređenja Savskog keja, Mostar petlje, Kliničkog centra Medicinskog fakulteta UB (danas Srbije), Kongresnog centra Sava sa hotelom Interkontinental, podzemnih prolaza na Terazijama i u Nušićevoj, projekta rekonstrukcije Knez Mihailove ulice, studije za beogradski metro, stambeni blokovi na Vračaru i Dorćolu, kao i  brojni projekti za inostranstvo.