Stambeno naselje Nova Galenika

Stambeno naselje Nova Galenika je naselje sa 1700 stanova, izgrađeno za potrebe radnih organizacija na teritoriji opštini Zemun. Konkurs je raspisan u februaru, a završen u maju 1975. godine. Na konkursu je prvu nagradu dobilo rešenje Energoprojekta, autora Ljiljane i Dragoljuba Bakića. Spratnost objekata: P+10 i P+7 (kule), P+4 (horizontalni blokovi).

Izvor: lična arhiva Dragoljuba i Ljiljane Bakić, Beograd.

Lokacija

Beograd, Zemun

Godina

1975

Tip

Urbanistička celina - stambeno naselje

Tagovi